Badanianawierzchni.pl – badania VSS

Wybudowanie solidnej drogi, która będzie wytrzymywać bez remontów wiele lat, wymaga oczywiście szeregu prac przygotowawczych, takich jak zbadanie nośności gruntu celem dostosowania budowy czy przebudowy do zastanych warunków. W zakładzie Badań Gruntów i Nawierzchni zamówić można różnego typu ekspertyzy niezbędne przed przystąpieniem do dalszych planów drogowych, w tym badania VSS, niezbędne na przykład dla poznania parametrów nasypu żwirowego. Oprócz tego firma posiada też inne sprzęty konieczne do specjalistycznych badań, takie jak profilograf laserowy.

16 wpis

7 wpis

16 wpis

13 wpis

17 wpis

17 wpis

17 wpis

9 wpis