Odkup odszkodowania

Możliwość odkupu odszkodowania przez Avista przyda się klientom kwalifikującym się do możliwości wyrównania niedopłaty, a zwłaszcza wszystkim firmom, które używają dużej ilości samochodów i przez to często mają do czynienia z mniejszymi i większymi stłuczkami rekompensowanymi z polisy OC osoby odpowiedzialnej lub też poprzez Autocasco. Avista może przeprowadzić bezpłatną analizę i zaproponować klientowi do jego decyzji cenę odkupu, zarówno w przypadkach szkód rzeczowych, jak i osobowych w takim wypadku.

13 wpis

5 wpis

13 wpis

11 wpis

15 wpis

14 wpis

11 wpis

4 wpisy