Wybierz idealne etui na identyfikator

Zawiera ona – czasem w postaci zakodowanej – podstawowe dane personalne pracownika. Czasem jednak, oprócz imienia, nazwiska oraz pełnionej przez niego funkcji, może mieć wczytanych więcej danych, które powinno się bezwzględnie chronić przed osobami trzecimi – przypadkowym bądź też nieprzypadkowym znalazcą zagubionej karty. Etui do kart zabezpieczy identyfikator przed zagubieniem, a także przed zniszczeniem uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na nim danych. Aby wybrać odpowiednie, odwiedź sklep identyfiaktory24.eu.


16 wpis

6 wpis

15 wpis

13 wpis

17 wpis

15 wpis

15 wpis

7 wpis